Mým cílem je poskytovat klientům komplexní právní servis s důrazem na osobní přístup, flexibilitu a specifické potřeby každého klienta. Právní služby poskytuji ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, pracovní a rodinné právo, právo nemovitých věcí a právo trestní. 


V rámci zajištění maximálního komfortu pro své klienty také poskytuji:

  • Ověření podpisu;

  • Advokátní úschovu peněz a listin, a to samostatně nebo ve spojení s dalšími službami;

  • Konverzi dokumentů.

Dovoluji si Vás upozornit, pro případ vzniku sporu mezi advokátem a klientem, že Česká advokátní komora je od roku 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem/spotřebitelem. Podrobné informace o možnosti řešení sporu mimosoudní cestou naleznete na www.cak.cz.