Vystudoval jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ve své praxi nabízím klientům zkušenosti získané již v době studia v renomované advokátní kanceláři se zaměřením na správu a vymáhání pohledávek.

Po absolvování právnické fakulty jsem získával zkušenosti v advokátní kanceláři poskytující služby napříč právními oblastmi se zaměřením na právo občanské, rodinné, správní a trestní.

Dále čerpám z vědomostí, které jsem získal při práci v brněnské notářské kanceláři na pozici notářského koncipienta se zaměřením na dědické právo, právo nemovitých věcí a právnických osob, zejména družstev a spolků.