Odměna mezi mnou a klientem je zpravidla určována na základě naší vzájemné dohody. Odměnu s klientem domlouvám při první schůzce, která je zdarma, aby klient vždy věděl, kolik ho poskytnuté služby budou stát. 


Odměna může být sjednána v různých podobách, kterými jsou:

  • Odměna časová, která je stanovena jako hodinová sazba a vypočtena podle vyúčtovaných hodin, jejichž přehled je klientovi vždy k dispozici.

  • Odměna za vyřízení věci, v rámci které s klientem přímo stanovíme cenu poskytnuté právní služby bez ohledu na jejich rozsah.

  • Odměna úspěchová, která se stanoví jako podíl z hodnoty věci nebo podíl z částky v závislosti na výsledku sporu.

Pro případ, že mezi námi nedojde k dohodě ohledně výše odměny, jsou služby účtovány podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).